Skip links

POKOJE 2020

POKOJE 2020: Stay Home Edition

Pokoje? To je takový to jak studenti umění každej rok předělávali místnosti v opuštěnejch barácích po Praze, ne? Hm, blbý no… To asi tenhle rok zrušili, co?

Nezrušili. Pouze jsme od základu změnili formát přehlídky a vyzvali jsme studenty, aby tentokrát pro své umělecké vyjádření využili své vlastní pokoje. Vznikl tak neobyčejný soubor uměleckých počinů, které osobitým způsobem reagují na aktuální situaci z intimního prostředí rozličných domovů.

Za normálních okolností by byla přehlídka limitována počtem místností dané budovy, a proto jsme i nyní přistoupili k vytvoření kurátorského výběru projektů, které nás zaujaly nejvíce. Naším cílem ale bylo primárně podpořit studenty v tvorbě, a proto na webových stránkách naleznete všech 112 projektů, které jsme obdrželi.

V odborné porotě Pokojů 2020 zasedli kurátorka a historička umění Daniela Kramerová, teoretička vizuální kultury a zakladatelka Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye Andrea Průchová Hrůzová a umělec, pedagog a několikanásobný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého Richard Loskot. K ocenění vybrali projekty Anny Benhákové, Elišky Thielové, Jakuba Černého, Kateřiny Frgalové, Barbary Váňové a Veroniky Zpěvákové, Jana Nyče a Tomáše Hoffmana a Martina Odehnala. Diváckou cenu získala Anne-Marie Rohanová.

Děkujeme všem, co se do Pokojů 2020 zapojili a jsme rádi, že jsme mohli i v této nepříznivé době divákům zprostředkovat současnou studentskou tvorbu. Pokoje 2020 se konaly za laskavé podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hl. m. Prahy, městské části Praha 1 a pod záštitou Fakulty Architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Za mediální podporu děkujeme Radio Wave a GoOut.

Ostatní projekty