Skip links

Yui Ozaki

Yui Ozaki
UMPRUM
WHAT ARE LITTLE BOYS AND GIRLS MADE OF?

Muž a žena, kteří zavřeli oči a přestali mluvit během poslechu “Z čeho jsou malí chlapci?”, ztělesňují vnucování sexuality společností.

Zatím co, když muž a žena otevřeli oči a odstranili pásku z úst, udělali to za účelem vyjádřit se tím, že budou mluvit vlastními slovy v mateřském jazyce.

Anglická část tudíž představuje hlas společnosti a proto je černobílá. Angličtinou se běžně dorozumíváme, ale pro mnohé to není mateřský jazyk, kterým dokážeme přesně vyjádřit naše myšlenky, pocity, názory.

Proto část, kde muž a žena hovoří ve svém rodném jazyce je barevná, vyjadřující naše myšlenky, motivaci a hlas srdce.

Jedná se o experimentální dílo inspirované jednou básnickou písní “Mother Goose” z Anglie.

O které si myslím, že je napsaná pro děti, chlapečky a holčičky, z pohledu společnosti, tak aby jim vnutila pohled na to, co je mužskost a ženskost. Stejné vnucování pohledu, které vnímám od dětství.

Proto jsem natočila toto experimentální video, abych zlomila tuto kletbu mužskosti a ženskosti.