Skip links

OPEN CALL POKOJE 2021

OPEN CALL POKOJE 2021

Architektura, volné umění a design pod jednou střechou – to je výstava mladého umění Pokoje. V roce 2021 proběhne již desátý ročník přehlídky, jež pravidelně představuje tvorbu studentů vysokých uměleckých škol v netradičních prostorách opuštěných pražských budov a paláců. Tento rok se přehlídka uskuteční opět na nové adrese, v neoklasicistním domě na náměstí Republiky 7, přímo naproti OD Kotva. Svou práci na přehlídku můžete přihlásit do 21. října 2021.

Termín konání: 10. – 17. 11. 2021
Termín uzávěrky přihlášek: 21. 10. 2021
Téma: Důvtip

Po roce v domácí izolaci se Pokoje navrací ke studentské spolupráci a prezentaci ateliérových koncepcí. Stejně tak bude letošní přehlídka opět rámována společným tématem, kterým se pro tento rok stává důvtip. Své přihlášky včetně všech povinných příloh (textový popis projektu a návrh výstavní realizace) můžete zasílat až do 21. října 2021 skrze formulář, který naleznete níže.

Podmínky open callu 2021:
Projekty mohou přihlásit studenti v rámci ateliérů vysokých uměleckých škol.
Vystavující ateliéry budou vybrány na základě předložených projektů.
Projekty musí reflektovat téma důvtip.
Všechny zásahy do prostor musí být vratné a přihlašující se zavazují, že uvedou svůj pokoj po skončení výstavy do původního stavu.

Informace:
Náklady na realizace projektů proplatíme do výše 1000 Kč. Pokoje vybrané odbornou porotou získají nadto finanční ocenění ve výši 5000 Kč. O dalších možnostech financování se, prosíme, informujte na své vysoké škole (interní grantové soutěže aj.).
Obhlídky prostor pro vystavující proběhnou 26. a 27. 10. 2021. Instalace začíná 5. 11. 2021. Výjimky nejsou možné, počítejte prosím s těmito závaznými termíny.
Instalace nejsou hlídané, nedoporučujeme proto využívat předměty neúměrné finanční nebo osobní hodnoty.
Společně s přihláškou můžete zasílat také návrhy na doprovodný program.

Přihláška 2021

POKOJE 2020: Stay Home Edition

Pokoje? To je takový to jak studenti umění každej rok předělávali místnosti v opuštěnejch barácích po Praze, ne? Hm, blbý no… To asi tenhle rok zrušili, co?

Nezrušili. Pouze jsme od základu změnili formát přehlídky a vyzvali jsme studenty, aby tentokrát pro své umělecké vyjádření využili své vlastní pokoje. Vznikl tak neobyčejný soubor uměleckých počinů, které osobitým způsobem reagují na aktuální situaci z intimního prostředí rozličných domovů.

Za normálních okolností by byla přehlídka limitována počtem místností dané budovy, a proto jsme i nyní přistoupili k vytvoření kurátorského výběru projektů, které nás zaujaly nejvíce. Naším cílem ale bylo primárně podpořit studenty v tvorbě, a proto na webových stránkách naleznete všech 112 projektů, které jsme obdrželi.

V odborné porotě Pokojů 2020 zasedli kurátorka a historička umění Daniela Kramerová, teoretička vizuální kultury a zakladatelka Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye Andrea Průchová Hrůzová a umělec, pedagog a několikanásobný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého Richard Loskot. K ocenění vybrali projekty Anny Benhákové, Elišky Thielové, Jakuba Černého, Kateřiny Frgalové, Barbary Váňové a Veroniky Zpěvákové, Jana Nyče a Tomáše Hoffmana a Martina Odehnala. Diváckou cenu získala Anne-Marie Rohanová.

Děkujeme všem, co se do Pokojů 2020 zapojili a jsme rádi, že jsme mohli i v této nepříznivé době divákům zprostředkovat současnou studentskou tvorbu. Pokoje 2020 se konaly za laskavé podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hl. m. Prahy, městské části Praha 1 a pod záštitou Fakulty Architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Za mediální podporu děkujeme Radio Wave a GoOut.

Ostatní projekty