Skip links

Pokoje 2019

Pokoje 2019 navazují na novinky, které přinesl předcházející ročník. I letos dostává přehlídka zastřešující téma a její součástí bude také bohatý doprovodný program.

Společným tématem je tentokrát SVÉRÁZ. Skrze něj budou Pokoje 2019 věnovány jedinečnosti, odlišnosti, specificitě či originalitě; projekty mohou tematizovat svéráz jednotlivce, skupiny nebo třeba samotného uměleckého vyjádření; vítáme svérázné přístupy k tématu letošního ročníku.

Záštitu nad akcí převzal v roce 2018 Magistrát hlavního města Prahy, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Fakulta Architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění Ostravské univerzity, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Komentované prohlídky

Tisková zpráva 2018

Program Performance 2018

Tisková zpráva 2018 (2)

OpenCall Pokoje 2019

Program

Co Vás čeká na Pokojích 2019?

Pokoje 2019 ~ série přednášek

Stejně jako v minulém roce chystáme i letos sérii přednášek, které budou tematicky navazovat na povahu přehlídky. Za letošní téma byla zvolena spolupráce mezi umělci (fungování uměleckých skupin a kolektivů, umění spolupráce a kolaborativní umění). Právě spolupráce je totiž zásadním aspektem Pokojů. Smyslem konání těchto přednášek je zasazení přehlídky do širšího výtvarného kontextu, iniciace diskuze o současném umění i kritická reflexe samotné výstavy.

Cena odborné poroty pro tři nejlepší projekty

Kromě tradiční divácké ceny bude letos podruhé udílena také cena odborné poroty, ve které usednou výrazné osobnosti české kulturní scény. Vyhlášení ceny proběhne na závěr série přednášek.

Komentované prohlídky pro střední školy

V roce 2019 budeme opět nabízet komentované prohlídky pro střední školy. Studenti si v doprovodu zkušených lektorů prohlédnou jednotlivé projekty a navíc se seznámí s historií a současným fungováním uměleckých vysokých škol v České republice. Termín prohlídky si rezervujte minimálně s týdenním předstihem na emailu: prazskepokoje@gmail.com. V emailu uveďte Vámi preferované datum a čas návštěvy a počet a věk účastníků prohlídky. Počet účastníků by neměl překročit 30 studentů.

Sledujte naše webové a facebookové stránky, kde budeme všechny aktuality o programu průběžně zveřejňovat.

O nás

Architektura, volné umění a design pod jednou střechou – to je výstava mladého umění Pokoje. Přehlídka tvorby studentů vysokých uměleckých škol z celé České republiky každoročně oživuje domy v centru Prahy, pro jejichž prostory vytvářejí účastníci vždy vlastní specifické umělecké projekty. Pokoje jsou zároveň jedinečným celorepublikovým setkáním, které iniciuje výměnu myšlenek i přístupů začínajících umělců.

Pořadatelem akce je Containall o.p.s. Containall je obecně prospěšná společnost, která provozuje dvě sezónní kulturní centra: Stalin na Letné a Containall vytvořený z přepravního kontejneru umístěného v parku Stromovka. Sezónní aktivity Containall o.p.s., i jednorázové výstavy jako Pokoje rozšiřují od roku 2013 kulturní nabídku v hlavním městě.

Předchozí ročníky

Podívejte se na fotogalerii