Skip links

Pokoje 2018

V roce 2018 prošly Pokoje řadou důležitých změn. Více než čtyřicet site-specific instalací vůbec poprvé spojovalo jednotné téma „ozvěny“, jeden z pokojů byl nově vyhrazen pouze studentským performance. Výstava byla také obohacena o doprovodný program, na němž se podíleli významné osobnosti a umělecké organizace české výtvarné scény. Již v létě se konala Procházka akční Stromovkou, její součástí byla přednáška Pavlíny Morganové a performance Lucie Doležalové a Viktora Dedka. V rámci přehlídky proběhly workshopy tvůrčího psaní a umělecké kritiky organizované ve spolupráci s Cenou Věry Jirousové. Lektory workshopů byli Ondřej Buddeus, Lenka Vítková a Anežka Bartlová s Tomášem Kličkou. Uspořádána byla série přednášek věnovaná negalerijnímu vystavování, během které vystoupili Lenka Klodová, Marie Klimešová, Tereza Rudolf, Šárka Zahálková a Tomáš Knoflíček.

Ke zvýšení kritické reflexe vznikla nová cena odborné poroty, která ocenila trojici nejzdařilejších realizací. Hlavní cenu odborné poroty získal projekt Poslech cizích emocí ateliéru grafické tvorby a multimédií (UHK), na druhém a třetím místě se umístily projekty Panacea ateliéru vizuálního designu (UJEP) a Vtopstavu ateliéru grafického designu (UJEP). Projekt Panacea se umístil také v hlasování diváků, a to hned na prvním místě. Druhé a třetí místo obsadily projekty Vnitřní hlas ateliéru Seho (FA ČVUT) a Módní bible je jen jedna ateliéru oděvního a textilního designu (UJEP).

Záštitu nad akcí převzal v roce 2018 Magistrát hlavního města Prahy, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Fakulta Architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění Ostravské univerzity, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Komentované prohlídky

Tisková zpráva 2018

Program Performance 2018

Tisková zpráva 2018 (2)