Skip links

Hong Van Vu

Hong Van Vu
FUA TUL
Večeře s rodinou Vu

Formu zpracování témátu svého pokoje jsem zvolila s ohledem na své možnosti a současou situaci. Můj pokoj je místem, kde trávím nejvíce času a je zároveň jediným místem, které mám k dispozici. Za použití současným technologií jsem se rozhodla zprostředkovat jak sama sobě, tak také lidem z venčí, klasickou rodinnou večeři, která je důležitou součástí vietnamské kultury. Společné jídlo je zde středobodem, který nás jak svede dohromady, tak také vzájemně propojí a my se u něj můžeme soustředit jeden na druhého. Vedle pokrmu samotného je všudypřítomným článkem celé situace tradiční folklórní hudba se svými nezaměnitelnými rytmy, tóny a estetikou. Pro Čecha, případně jakéhokoliv Evropana, to může působit groteskně až kýčovitě, což je ale dáno rozdílností našich kultur a historie. Díky technologie jsem se tedy na určitou dobu mohla setkat se svojí rodinou a simulovaném “tradičním” prostředí a stylu si s ní užít své oblíbené jídlo.