Skip links

POKOJE 2021

Přehlídka mladého umění POKOJE

V roce 2021 proběhl již desátý ročník přehlídky. Po roce v domácí izolaci se Pokoje navrátily ke studentské spolupráci a prezentaci ateliérových koncepcí.

Přehlídka mladého umění Pokoje 2021 se uskutečnila v termínu 10. – 17. listopadu 2021, přičemž pro její konání se nám podařilo získat opuštěné prostory domu přímo na náměstí Republiky. Nová lokace byla osvěžující změnou jak pro vystavující, tak pro návštěvníky a podpořila celkové pozitivní ohlasy akce. Tématem letošního ročníku se stal důvtip, který se propsal celkem do 32 pokojů, o jejichž proměnu se postarala více než stovka studentů z 13 vysokých uměleckých škol z celé České republiky. Osvědčené a fungující koncepty byly zachovány, a proto se i tento rok mohli diváci seznámit s pohledem mladých teoretiků na uměleckou scénu v kurátorském pokoji či mohli navštívit bohatý doprovodný program, jehož součástí byly nejen přednášky a diskuze, ale i workshop nebo komentované prohlídky výstavou.

Historička umění Pavlína Morganová tak například seznámila posluchače své přednášky Důvtip v českém umění 60. – 80. let 20. století s neoficiálními akcemi, happeningy a performancemi. Přednáška Marie Niny Václavkové s názvem Jak se dovtípit, co je doopravdy eko? pro změnu ukázala nejčastější omyly, kterých se dopouštíme ve snaze o ekologický přístup, a v kontrastu k tomu předvedla příklady pozitivní praxe v ecodesignu a navrhování. Designér Adam Tureček ve svém workshopu Udělej si co chceš, nabádal diváky k zapojení vlastní vynalézavosti a za jeho asistence si diváci mohli vyrobit z nečekaných předmětů osobité artefakty. Za vyzdvihnutí poté stojí i uspořádaná Diskuze o duševním zdraví studentů a studentek uměleckých škol, která poodhalila problematiku, s níž se studentstvo čím dál tím více potýká, a nabídla možné cesty, jak se s nelehkými psychickými stavy a situacemi vyrovnat.

Diváci přehlídky se po roční odmlce mohli opět seznámit s tou nejsoučasnější studentskou tvorbou, přesahující hranice pražského regionu, stejně jako mohli nahlédnout do prostor domu, který je běžně veřejnosti nepřístupný. Téma výstavy (důvtip) nadto podnítilo interaktivní řešení řady instalací. Diváci tak byli mnohdy vyzývání k hraní nejrůznějších her či k aktivnímu uvažovaní nad poselstvím daných instalací. Divácký prožitek výstavy byl tak významně umocněn, což potvrzovaly i ohlasy na sociálních sítích a nesčetně příspěvků zaznamenávající návštěvníky v přímé interakci s vystavenými pracemi. Navzdory koronavirové situaci jsme se těšili dobré návštěvnosti, a jubilejní desátý ročník přehlídky tak hodnotíme jako nadmíru zdařilý.

 

Fotografie z posledního ročníku si můžete prohlédnout na našem facebooku. Pokoje 2021 se konaly za podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hl. m. Prahy a městské části Praha 1.

Cena Odborné poroty 2021:
Množírna, Ateliér Malířství 3, FaVU
Fištrón, Ateliér Objekt – Prostor – Akce, UJEP
Kojot vs. liška, Taller Latino, FaVU
Divácká cena 2021:
Zbraně jsou užitečné (?), Ateliér grafického designu, FMK UTB
Tisková zpráva