Skip links

Pokoje 2019

Svéráz – spolupráce – kurátorování – to byla hlavní témata Pokojů 2019, které navázaly na proměnu přehlídky v roce 2018. Společným tématem studentských instalací se stal tentokrát SVÉRÁZ a otázka jedinečnosti, odlišnosti, specificity či originality v umění. Novinkou byl pokoj připravený pozvanou kurátorkou Magdalenou Jadwigou Härtelovou, který nabídl pohled teoretika na mladou uměleckou scénu. Během výstavy proběhly také doprovodné programy, přednášky, workshopy, performance či komentované prohlídky. V rámci série přednášek o spolupráci v umění vystoupila umělkyni Darina Alster za skupinu Mothers Artlovers, ředitelka mezinárodního symposia keramiky Eva Pelechová, iniciativa Respekt Madam i duo Barbora Fastrová a Johana Pošová. Každý den si také návštěvníci mohli přisednout ke kurátorskému meeting pointu, kde si povídali o současném umění či kurátorské profesi.

Kromě tradiční divácké ceny je od roku 2018 udílena také cena odborné poroty. Vítězi roku 2019 byli:

CENA ODBORNÉ POROTY

  1. místo : pokoj č. 18, VEČEŘE, Ateliér oděvního a textilního designu, UJEP,
  2. & 3. místo : pokoj č. 20, ODTOK, Ateliér ilustrace a grafika, ZČU v Plzni & pokoj č. 9, Remember! This isn’t the killing house anymore! This is real life, Ateliér reklamní fotografie, UTB ve Zlíně

CENA DIVÁKŮ

  1. místo : pokoj č. 4, ADD PARTY, Ateliér digitální design, UTB ve Zlíně
  2. místo : pokoj č. 31, ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY, Ateliér krajinářské architektury, ČVUT v Praze,
  3. místo : pokoj č. 20, ODTOK, Ateliér ilustrace a grafika, ZČU v Plzni

Záštitu nad akcí v roce 2019 převzali: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Fakulta Architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta umění Ostravské univerzity, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Akci podpořilo Ministerstvo kultury České republiky, Magistrát hlavního města Prahy a Městská část Praha 1.