Skip links

Martin Odehnal

Martin Odehnal
FA ČVUT
Teplo domova: No home edition

*Oceněno odbornou porotou* 

Ne-pokoj v zemi, během této nelehké doby, vytváří ještě větší sociální propast mezi lidmi kteří doma zůstat mohou a lidmi kteří musí hledat teplo domova v liduprázdných ulicích pohaslého města.
Spolupráce – Jakub Marek