Skip links

Max Stejskal

Max Stejskal
AVU
offcutted

Tělesnost je vedena materiály. Ty nás denně obklopují.Nemohou však nahradit živý organismus. Denně se vydáváme po stezkách, s bojovnou nadějí, avšak přibývající vrstvy nás dále oddělují. Čas se nám jeví nedůvěryhodným a my jsme zahlceni, dokud se neoprostíme. Dokud nevystoupíme pryč.