Skip links

Přehlídka mladého umění POKOJE 2022

Pokoje 2022 se uskutečnily v termínu 11. – 20. 11. 2022 v Paláci Hrzánů z Harasova a jejich zastřešujícím tématem se staly Okraje. Novinkou tohoto ročníku bylo navázání spolupráce se zahraničními školami, tudíž se přehlídky tento rok zúčastnili i studenti a studentky z Německa, Maďarska, Polska a Slovenska.

Odbornou porotou, v níž tento rok zasedli Natálie Drtinová, Kacha Kastner a Mathieu Tremblin, byly oceněny následující pokoje:

Marmeláda na střídce chleba nebo marmeláda na kůrce chleba? – Artyom Davydov, Klára Davydova, Ruda Minka, Matyáš Müller, Adam Bujok; Katedra střihové skladby, FAMU)

Hranice – Radim Kučera, David Mach, Alexander Peterka, Eliška Dolenská, Kamila Yhaxylykova, Vojtěch Nosek, Václav Mach, Veronika Havlatová; Přírodní materiály, FUD UJEP

GGFFSS (Grip-Gland For Free Solo Society) – Petr Kolmáš, Vilém Hušek, Artur Magrot, Kryštof Med, Ema Pollertová, Adam Brož, Adam Trbušek, Václav Janoščík; kolektiv FRAG, 3D pracoviště, AVU

Diváckou cenu získal první z jmenovaných pokojů – Marmeláda na střídce chleba nebo marmeláda na kůrce chleba?

Letošní přehlídka se konala za finanční podpory Visegrad Fund, Česko-německého fondu budoucnosti, Magistrátu hlavního města Prahy a městské části Praha 1.

Mediálními partnery Pokojů 2022 byli Radio 1, ArtMap, A2, A2larm, Refresher, CZECHMAG, CityBee, Full Moon a Proti šedi.

Záštitu nad přehlídkou převzali Fakulta Architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Děkujeme všem, co se na letošním ročníku podíleli, a těšíme se na Vás opět v roce 2023!