Skip links

Helena Kupková

Helena Kupková
FMK UTB
SETKÁNÍ V DOBĚ KARANTÉNY

Tento projekt je inspirován aktuální nelehkou dobou, ve které lidem chybí sociální kontakt a kvůli tomu strádají.
Z prázdné místnosti jsem za pomocí černé barvy a štětce vytvořila prostor, ve kterém se mohu imaginárně setkávat s mými blízkými, povídat si s nimi, společně přiťukávat vínem a přenést se tak opět do bezstarostných časů, kdy kontakt ještě nepředstavoval žádnou hrozbu.
Lidské společenství, kontakt, objetí, dotyky jsou naší přirozenou součástí, proto se kvůli absenci těchto základních lidských potřeb nyní více rozšířily psychické problémy. Někteří lidé tento nedostatek kompenzují únikem před realitou do svých světů, proto tento projekt může působit až trochu schizofrenně.
Pod potřebou ztvárnit simulaci reálného kontaktu a uvěřit tomu můžeme hledat spoustu otázek a symbolů, mým cílem je prostřednictvím této soutěže přiblížit možný svět každého z nás pomocí mého vnitřního světa v jednom pokoji.