Skip links

Matouš Hájek

Matouš Hájek
FU OU
Dýchej

Dýchání je velmi intimní a osobní identifikace člověka a je to jeden z mnoha způsobů, jak komunikujeme prostřednictvím vlastního já, těla s okolím, také vyjadřujeme stres, štěstí atd., reflektujeme atmosféru našeho okolí a prostoru, který na nás též dýchá. Dýchání všichni sdílíme ve své naprosté podstatě. Je to velmi křehká, životně důležitá, emotivní a identifikační věc, která je také velmi fyzickou a je „všude a stále“ hlásajíc svou a naší přítomnost ale i nepřítomnost, zejména tak v dnešní době.
Koncept dýchání je pro mě velmi spojen s touto výstavou a současnou globální situací. Nějakým způsobem se my jako lidé nyní učíme dýchat jiným způsobem, ale stále si budeme uchovávat jeho podstatu, aniž bychom byli vytrženi z jeho zvláštního způsobu. Identifikujeme se s novými systémy, situacemi a odklady, napínáme se a uvolňujeme. Všichni společně stále komunikujeme, svět kolem nás stále existuje. A nyní více než kdy dříve je potřeba, aby generace nepřestali dýchat, i přes některé proměnlivé hranice.
Vrstvy a změny ve vzdálenostech mezi každým z nás se objevují ve velmi zajímavém způsobu. Například právě teď se současnou výstavou Pokojů 2020 v jisté Site-Unspesific změně, která je na první pohled možná ještě více Site-spesific ale v důsledků distancí se rozděluje, spojuje a opět rozděluje. Umělec i “nahlížitel” musí tuto situaci reflektovat v atmosféře, která se tak akumuluje. Otázka vrstev, vzdáleností a změn je pro mě důležitá, jak se s tímto vypořádáme, nejen individuálně ale i kolektivně, jak budeme dýchat. Jak na nás zapůsobí například tato konkrétní online výstava a jednotlivé projekty? Vytváří se tak propletený pavouk, vytvářející a spojující živou/neživou paměť, prostor/pokoj a vzdálenosti v našem čase a sdílenými prostory se kterými můžeme sdílet atmosféru ale trochu jinak.
Spojuji nás v nějakém společném prostoru ve kterém můžeme být všude a pokouším se docílit jistému přemísťování. Skrze můj osobní prostor, studio, já, slovo, okno, prostor světa ve kterém stále jsme, digitální prostor, display a prostor diváka a posluchače.