Skip links

Václav Podestát

Václav Podestát
FUA TUL
Hranice

Hranice nejsou nutně konečné, přestože se tak z některých úhlů jeví. My sami jsme mnohdy tím hlavním činitelem, který jim umožňuje vzniknout. Uvnitř místnosti jsme uzavřeni a v tentýž moment volní v tom možná nejsvobodnějším prostředí, kterým je naše mysl. Pokud jí to dovolíme. Instalace tvořená projekcí umožňuje vnímat prostor v několika rovinách. Tou první je pohled uzavírající, ve kterém linie následují prostorové dimenze pokoje a vytváří pomyslnou klec. Druhou rovinou je pohled na pokračování konečného, svobodu, neomezenost, hloubku. Jelikož jsme zvyklí vnímat dimenze obvykle od počátku do kladných směrů, pohled na obě strany najednou nás může překvapit. Hranice není jen „uvnitř“.