Skip links

Tereza Havlová, Eliška Andělová

Tereza Havlová, Eliška Andělová
UMPRUM, FDU LS
INTERSPACE

Nutnosní pro změnu je pochopení, že změnu jako takovou máme právo vytvořit, máme právo se na ní podílet a především, na samém začátku, máme právo o ní přemýšlet.
Právě úhel myšlení jiným směrem a odvaha vzepření se budoucnosti je klíčem. Budoucnost se stala děsivou a neidentifikovatelnou hrozbou, na kterou čekáme. Máme pocit, že právě čekání na budoucnost, a to, co přinese, je to jediné, co můžeme dělat. Opak je ale pravdou.