Skip links

Simona Folková

Simona Folková
TUKE, SK
Zvnútra von

Názov ,,Zvnútra von,, poukazuje na zložitú situáciu v ktorej sa nachádzame. Dodržujeme zákaz vychádzania a stretávania, a naše pohľady túžobne ubiehajú von. V tvorbe poukazujem práve na okná, ktoré sa stali v posledných mesiacoch mojím symbolom. V inštalácií osvetľujú dva okná ďalšie štyri okná, ako jediný zdroj svetla. Zaujímam sa o medzipriestory a hranice, ktoré nie je ľahké definovať, kde končia a kde začínajú a nútia ma premýšľať ako pracovať so svetlom, priestorom a materiálom. Uvažujem o líniách, ktoré nie sú jednoduché čiary ale čiary, ktoré vedú prúd mojich vnútorných myšlienok a emócií. Či už, priesvitné povrchy materiálov, s ktorými pracujem, ktoré odhaľujú štruktúru rámov, zvýrazňujú tenkosť povrchu a jemnosť ilúzie, alebo masívnejšie vrstvenie plátna, v objektoch. Tento povrch sa otvára, zavádza a pôsobí ako prestupná hranica niekam ďalej.
Zavretie školy ma prinútilo pracovať v mojom ,,novom ateliéry,, s rozmerom 2,20×1,4m. Možnosť prezentácie a tvorby sa mi výrazne obmedzila.