Skip links

Sabina Ježková, Radka Částková

Sabina Ježková, Radka Částková
FA ČVUT, UPOL
Nepokoj

Širokosáhlá krajina. Jeden rozpadlý rurální komplex s duší, která už je dávno zavalená pod nánosem prachu. Lehká transformace pokoje a jeho osvobození. Etablovaný objekt mířící k pohlcení přírodou sápající se po zbytcích života. Úctyhodný akt na počest roky chátrající nevyužívané budovy, jednoho pokoje, malé části velkého problému osídlující nespočet zákoutí krajin. Pietní ceremonie zemřelého prostoru, který kdysi člověk obýval. Kult loučení s již neživým patří k fundamentální zkušenosti naší civilizace. Lidská schopnost vnímat zákonitosti související s využíváním, ekonomickým vyždímání a následným ledabylým zapomenutím nepřehlédnutelného celku markantních rozměrů a necháním napospas okolnímu environmentu.