Skip links

Sabina Falcmanová

Sabina Falcmanová
UMPRUM
„Neurons“ Imprints of emotions catched in time

Instalací „Neurony“ jsem chtěla poukázat na mentální prostředí, které nás každodenně obklopuje, i když si ho často ani nejsme pořádně vědomi. Linka světel propojuje jak okolní věci, nábytek, tak i jakési „otisky“ emocí (uvízlých v daném prostoru a čase). Toto neviditelné proudění si žije svým vlastním životem.
Zhasínání a rozsvěcování světýlek znázorňuje nevědomé reakce na podněty, které se dále zvědomují a určují podobu našeho prožívání a konání. V toku elektrického proudu je obsažen element času, jenž plyne jak lineárně (jednotlivý sled událostí), tak i cyklicky (střídání dne a noci). Celá instalace má znázorňovat magickou transformační síť, díky které se to nevědomé (neviditelné) zhmotňuje v našich každodenních činnostech.