Skip links

Petra Gajarová

Petra Garajová
UMPRUM
00°00’00.00″N 00°00’00.00″W

Rozvoj priestorového vnímania je postupný proces, ktorý nadobúdame časom. Súčasnosť však zmenila náš pohľad na to ako dokážeme vnímať priestor a prijať nový vizuálny vnem, ktorý sa úplne nejaví ako fyzický. Čas sa stal iba ilúziou a bez existencie vzdialenosti priestor nedokázal byť sformovaný do pevného stavu. Jeho fyzickosť je však pevne prepletená s digitálnym prostredím, ktoré je kľúčom jeho existencie.
Einstein definuje časopriestor na základe pôsobenia priestoru, času a objektov, ako sme my, ktoré spolu vytvárajú jeho zakrivenie. Objekty nasledujú vyvolané zakrivenie a tým predurčujú cestu, po ktorej sa vo vesmíre pohybujú. Ako potom môžeme definovať priestor vytvorený z posunutých, zakrivených a deformovaných kriviek, v ktorom všetky staré poznané hodnoty sa stali relatívnymi?
Myšlienková koncepcia priestorovej inštalácie vznikla počas prvých mesiacov pandémie a snaží sa predefinovať hranice architektonického uvažovania. Navrhovaná štruktúra vychádza zo súčasného priestoru ateliéru, ale je viditeľná pomocou digitálneho filtru, ktorý sa dá otvoriť na Instagrame alebo Facebooku. Vďaka digitálnemu navrhovaniu, sme tak schopní vytvoriť priestor, ktorý sa javí ako ploché kontinuum. Až jeho nová “fyzickosť” vyvoláva dojem skutočného pohybu a zakrivenia. Ako digitálne médium sa tak môže objaviť v hocijakom prostredí alebo pokojoch..

Pre zobrazenie instagramového filtru
Instagram: petragarajova
Názov filtru: 00°00’00.00″NW