Skip links

Lukáš Kubíček, Klára Obročníková

Lukáš Kubíček, Klára Obročníková
FMK UTB
KOLORNA

Projekt KOLORNA vizuálně zobrazuje tři emoční fáze během koronavirové karantény, v niž většina z nás tráví téměř veškerý čas mezi čtyřmi bílými zdmi. První fáze se soustředí na svět pohlcující nemoc, kterou symbolizuje toxická červeno-zelená kombinace barev. Svět však přechází do další fáze. Svět začíná být izolován, dezinfikován. V našich domovech se zastavil čas. Ze zoufalství jsme si vytvořili sterilní, čisté avšak vyprázdněné prostředí. Naše kreativní duše však tento puristický svět potřebuje oživit. Mysl se přirozeně po několika dnech a týdnech začíná chovat jinak, hledá východiska a snaží se přizpůsobit. Vzniká třetí fáze projektu. Ta kreativní. Opět začínáme žít.