Skip links

Lenka Zadražilová

Lenka Zadražilová
FaVU VUT
Prachovky

Tato práce není instalace v pravém slova smyslu ani tato práce není video. Nepřihlašuji fotografie pokoje nebo místnosti jako prostoru z různých důvodů od uměleckých po materiální. Přihlašuji svou poslední práci, která se na první pohled netýká pokojů, ale opak je pravdou. Moje poslední práce se týká prachu a sbírání prachu z rozličných příčin. Podstatná příčina v tomto případě je sumarizace toho, co ztělesňuje esenci pokoje. Prach jako součást místnosti je důkaz života a pobývání v prostoru. Důkaz, že v místnosti něco bylo, že se v ní něco dělalo a co se v ní dělalo. Při sbírání prachu prachovkou nestírám jen prach samotný, ale další stopy pokoje a další miniaturní částečky pokoje. Na prachovce se prach a v uvozovkách “pokoj” zhustí a je viditelný v chuchvalcích a ve vlastní hmotě, ale v jiné podobě.