Skip links

Kristýna Bujárková

Kristýna Bujárková
FDU LS
CHKO verze 2020

S příchodem pandemie bylo lidstvo vyhnáno ze svých panelových osad, mimo civilizaci, do lesů, luk a podmáčených bažin. Instalace představuje kontrast mezi životem ve městě, jeho mentalitou, a životem v ničem nerušené přírodě. Při vstupu do pokoje si člověk na první pohled všimne pohodlné postele. Neustlaná, je vidět že tam někdo tráví hodně času. Důležitým bodem instalace je počítač, na kterém se mění spořič s motivy přírody. Sluchátka a počítač vytvářejí kontrast s otevřeným oknem, za kterým se nachází louka a panenská příroda. Pohled na přírodu na monitoru a uklidňující hudba ve sluchátkách, kterou velké množství lidí volí k poslechu při práci, jsou jakousi parodií v kombinaci se zvukem potoka, který je v přírodě přirozeně k poslechu. Počítač a sluchátka jsou symbolem izolace a útěkem před okolním světem. Časosběrný záznam pokoje je zase v kontrastu s pomalu plynoucím potokem. K videu by se dal přirovnat člověk přijíždějící z města a zvuky potoka jsou zástupným prvkem pro přírodu, vstupující otevřeným oknem do pokoje v podobě uřízlých bříz. Na kmenech břízy je použita fluorecenční barva, kterou lesníci značí napadené, nemocné stromy. V pokoji znazorňuje poškození, zničení přírody lhostejným člověkem.
Dokáže se člověk po pár dnech změnit? Je možné zapomenout na seriály, hudbu ve sluchátkách, která nás ve městech provází na každém kroku? Pokračujete v posledních měsících ve stejném životě, nehledě na prostředí ve kterém momentálně jste? Uvědomujete si rozdíl?