Skip links

Kristína Pechová

Kristína Pechová
FU OU
Sypké hranice

Moje dielo je vizuálny komentár k lockdownu a izolácií, ktorá nastala tento rok.
Inšpirovali ma Tibetské veľkoformátové kresby pieskom, ktoré sú dokončené, až keď sú zničené a tak sa uzatvára cyklus tvorby, z ktorého nakoniec ostane iba čistá skúsenosť a prežitok. Táto forma rituálu nesie v sebe akýsi očisťujúci rozmer, kde si zamestnaná myseľ vie odpočinúť na vlne monotónnosti a deštrukciou na konci potlačiť racionálne ego. Predstavuje tak snahu o zmysluplné vyplnenie si karanténneho času a snahy udržať si psychickú pohodu.
Obraz je vyskladaný z dostupných a trvácnych potravín, ako ryža, cestoviny a sladkosti. Zobrazená je hra Twister, ktorá demonštruje túžbu po kontakte, intimite a celkovej socializácii. Dielo vzniklo v domácom prostredí, audio k videu je neupravené a surové, aby podtrhávalo autenticitu.