Skip links

Kája Sedláčková

Kája Sedláčková
FUA TUL
.. . . …

“Zrak a sluch jsou úzce spjaty v tom, že mohou zpracovávat odražené vlny energie. Vidění zpracovává světelné vlny, které cestují ze svého zdroje, odrážejí se od povrchů v celém prostředí a vstupují do očí. Podobně sluchový systém zpracovává zvukové vlny, které se pohybují od zdroje, odrážejí se od povrchů a vstupují do uší. Oba systémy mohou extrahovat velké množství informací o prostředí interpretací složitých vzorů odražené energie, které dostávají.” Lidská echolokace [online], Wikipedie. Dostupné z WWW:
Jako obraz na stěně se jeví dvojice dveří na cestě do pokoje, přes kratičkou chodbu zredukovanou na perspektivní minimum. V rámu se pak jako obraz objevuje záznam prostoru natočený v noci, kdy jediným možným způsobem navigace zůstává hlas rezonující ryzí frustrací. Snad že se snažím vymanit z plochy, v kterou mě uvrhuje online žití, nebo že už jen tak zoufale potřebuju nové a nové způsoby, jak nahlížet na ten stejný prostor, ve kterém trávím den za dnem za dnem za dnem za dnem za dnem.