Skip links

Jakub Ružinský, Vladislav Hroš, Antonia Morihladková

Jakub Ružinský, Vladislav Hroš, Antonia Morihladková
FU OU
PORTOJE

Veríme v existenciu alternatívnych svetov.
Svety cudzích kultúr za priestorom nášho vnímania.
Svety v ktorých sú iné hodnoty ako poznáme.
Hodnoty, myslenie a vecí za horizontom nášho chápania.
Nech už prežívame čokoľvek, berieme to ako nemennú realitu a nepochybujeme o existencii samých seba, čo je ale prípad zámeny identity.
A tak, ako sa nekonečne ponárame do času a priestoru, zúfalo sa snažíme udržať všetky tieto simulácie na sebe, je to ako zložitá kvantová simulácia, z ktorej nie je cesty späť.

Táto chvíľa by sa ale neodohrávala, keby sme sa o nej nebavili a neboli by ani všetky iné naprieč multiverzom.