Skip links

Jakub Černý, Barbara Váňová, Kateřina Frgalová, Veronika Zpěváková

Jakub Černý, Barbara Váňová, Kateřina Frgalová, Veronika Zpěváková
FDU LS
Jsme tady. Jsme stále tady. Stále tady jsme.

*Oceněno odbornou porotou*

Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz, alespoň tak začíná Kafkova slavná Proměna. Ptáme se, v co se teď měníme my? A jak dlouho ještě můžeme být zavřeni ve svých domovech, obklopeni pouze svými věcmi, než shledáme něco podobného jako Řehoř Samsa? Tahle doba nás všechny nepochybně mění a možná už zítra zjistíme, že v zrcadle nevidíme sebe samé, ale jen odrážející se vybavení našeho domu.