Skip links

Emma Brillová

Emma Brillová
VŠKK
Freedom on hold – Sloboda zastavená

Témou chcem vyjadriť moju reakciu na aktuálny stav. Strach nás nezastaví. Ukážme svetu, že strach a obavy nás nemôžu len tak zastaviť. V tomto súbore fotografií sa snažím poukázať na to, ako Covid-19 kríza ovplyvnila naše životy. Zastavil sa čas, svet a zastavili sme sa my. Súbor týchto fotografií vznikol za kritických podmienok, bez akéhokoľvek ateliéru či profesionálnych svetiel a vybavenia, kedy som mala po ruke dve najdôležitejšie veci, ktoré nám môžu zachrániť život v tejto ťažkej dobe.