Skip links

Eliška Thielová

Eliška Thielová
FDU LS
Probuzení

*Oceněno odbornou porotou*

Instalace vznikla během karantény, když jsem byla „uvězněna“ na naší chalupě. Nemohla jsem si dojít ani do města, jelikož rodiče měli strach, že bych se nakazila. Prohrabala jsem tedy půdu a našla spoustu starých nebo rozbitých věcí, které už by nemohly sloužit svému původnímu účelu a byly by na vyhození. Všechny nalezené objekty (lux, varnou konvici, telefon, sprchu a monitor) jsem vyčistila, přebarvila, trochu upravila a skrze světlo jsem se pokusila jim znovu vdechnout život.