Skip links

Bert, Jules, Jannes, Julie, Glenn, Kiki g, Marieke, Štěpán, Gunbike, Jeli

Bert, Jules, Jannes, Julie, Glenn, Kiki g, Marieke, Štěpán, Gunbike, Jeli
FaVU VUT, Kask Gent 
Akkerstraat

Akkerstraat je ulice kde se scházejí a žijí super lidé. Místo je založeno na přátelství a každý se může cítit volně. Ohýbající se společná místnost je jedno velké místo pro společnost – pole plodin kde čas a individualismus neexistuje. Otázka co je a není umění je ztracena.
Akkerstraat is the name of the street where nice people live and meet. It is based on friendship and everyone can feel free. You can enjoy your inhale and exhale in a hammock. The crooked living room is one big space for society – a crop field where time and individualism doesn’t exist. The border between art and what is not is lost.