Skip links

Barbara Gocníková

Barbara Gocníková
VŠVU, SK
VON

Projekt predstavuje prírodné prvky v intímnych priestoroch domova a ich vzájomnú komunikáciu. Ide o zobrazenie fenoménu doby kedy si spätne budujeme vzťah k prírode. Máme tendenciu myslieť na prírodu ako na niečo vonkajšie, niečo mimo nás. Interiér, dom, izba sú mimo prírody a pri tom nás od sveta oddeľuje len stena. Vybudovali sme si priestor a svet, ktorý celé naše bytie izoluje. Sme vonku alebo vnútri?!