Skip links

Ateliér fotografie UJEP

Ateliér fotografie
FUD UJEP
Snímková kopaná 1-8

Snímková kopaná je hra procvičující kognitivní fotografické schopnosti.
Princip hry je jednoduchý. Každý účastník je povinen napsat dvě věty
(či souvětí, hranice imaginace nejsou stanoveny) a vždy nechat viditelnou
pouze jednu z nich, na kterou reaguje následující hráč obdobným způsobem.
Vytváří se tak zdánlivě souvislý text. Ve chvíli, kdy se prostřídají všichni hráči,
se text může celý odhalit. Následně se losem přerozdělí věty každému hráči,
tj. hráč nesmí mít svou větu! Na tuto novou obdrženou větu hráč musí
neprodleně fotograficky zareagovat. Vzniká tak fotografický/obrazový příběh.
Schéma:
Věta – slovní příběh – promíchání – fotografie – obrazový příběh
Reference
ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her – Hry v klubovně. Praha: Olympia, 1986. Kapitola Slovní kopaná, s. 116.
Zapletal, Hry v klubovně, str. 117

* Studenti Ateliéru fotografie nám zaslali materiály v osmi přihláškách po pěti fotografiích – podmínky open callu tedy technicky dodrželi. Jejich nápad nám každopádně přišel skvělý, a proto jsme jim vyšli vstříc a prezentujeme vše dohromady.