Skip links

Ateliér digitálních médií UJEP

Ateliér digitálních médií (Klára Kelovská, Hana Kokšalová, Magdaléna Komancová, Martin Krupa, Lam Le, Tam Nguyen, Simona Patelisová, Elle Peterková, Radek Slach, Karolína Votýpková // Diana Kněžínková)
FUD UJEP
Kolaborace Ústí

Studenti ateliéru Digitální média na letošním ročníku přehlídky POKOJE 2020 prezentují objekt Kolaborace Ústí, který je výsledkem jejich společné i individuální práce. Jelikož se v době koronavirové studenti nesetkávají, jednotlivé části výsledného objektu si mezi sebou zasílali. Objekt tak putoval od člověka k člověku, od Prahy, přes Hradec Králové až do Ústí, kde byl následně nasnímán a přenesen do tematického online prostoru. Každý z autorů mohl použít jen jednu techniku nebo materiál, kterým na objekt reagoval, čímž ho dotvořil. Společný projekt lze chápat jako příležitost možné spolupráce v době covidové. Tato spolupráce tak podpořila individualitu a kreativitu každého z autorů, bez toho, aniž by se studenti setkali a potenciálně se ohrozili.

Ateliér Digitálních médií se nachází na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ateliér je veden doc. Mgr. Michaelou Thelenovou a MgA. Radkem Janderou, Ph.D. Výuka v ateliéru Digitální média je zaměřena na práci se statickým i dynamickým digitálním obrazem a na hledání možností jejich vzájemného propojení. Studenti ateliéru se pravidelně účastní přehlídky POKOJE.