Skip links

Andrea Mišinová

Andrea Mišinová
FU TUKE, SK
FOTO:PRIESTOR

Venujem sa expandovanej fotografií. Cieľom tejto práce bolo skúmanie fotografie a priestoru. Aký vzťah medzi nimi môže nastať. Ide o snahu prekročiť zavedenú definíciu fotografie. Fotografia, ktorá umožňuje vytvárať nové spojenie medzi formami komunikácie a vyjadrením seba, fotografia ktorá môže obraz transformovať.