Skip links

Alžběta Skalická, Anna Šmejcová

Alžběta Skalická, Anna Šmejcová
FUA TUL
Vchod/Východ

K vypracování projektu na Pokoje 2020 jsem si vybrala industriální vybydlený prostor v bývalé budově Tiskáren v centru města Liberec. Tato budova nebyla desítky let využívána. Mnoho příslušníků libereckého undergroundu sem vniklo různě vytvořenými vchody či okny a v některé z budov a místností komplexu Tiskárny zanechalo svůj podpis, text, či jakýkoli jiný otisk. V posledním roce si však některé zachovalejší části komplexu pronajal spolek Multiversum z.s., který budovu využívá jako sdílené ateliéry či dílny a také pro hudební kulturní akce či vernisáže. Má místnost je tedy od začátku koncipována jako šperkařská dílna. K využívání ale bylo nutné místnost vyčistit, natřít a dále uzpůsobit k delšímu pobytu. To byl můj původní záměr. Během škrábání mnoha vrstev omítky s tagy, obrázky a vzkazy jsem došla k závěru, že by bylo lepší místnost zaplnit vlastními obrázky a texty. Pro tento záměr jsem si přizvala Aničku Šmejcovou z Ateliéru grafiky II. prof. Vladimíra Kokolii. Výmalbu jsme volily intuitivně dle nálad a již daných podmínek místnosti. Prostorová instalace má také za cíl podpořit atmosféru staré budovy a místnosti uprostřed přepůlené dřevěnou konstrukcí překrytou textilií kvůli prašné opravě padajícího stropu ve druhé části místnosti. Vchod do místnosti jsem tedy spojila nitěmi s průchodem vytvořeným proříznutím textilie tak, aby nebylo možné směřovat jinam. Průřez v textilii od začátku připomíná symbolickou kresbu kosočtverce s čarou veprostřed. Průchod skrz však předem diváku neprozrazuje, kam se dostane, dokud jím neproleze do druhé části. Celá instalace i její nečistá a nekvalitní prezentace má za cíl podpořit vybydlený a časem opotřebovaný prostor bývalé Tiskárny. Leč médium videa ani fotografie není úplně naším médiem a není pro nás schopno celou instalaci přesně zachytit. Za velkou výpomoc děkuji Ondřejovi Štěpánkovi.